Žodynėlis

Vandens tiekimo įrenginiai

Vandentiekio dalis iki įvadų į geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekį. Vandens tiekimo įrenginiams priskiriamos ir geriamojo vandens talpyklos bei transporto priemonės joms gabenti.

Vandentiekio skirstomasis tinklas

Lauko vamzdynas, skirtas geriamajam vandeniui patiekti nuo jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado.

Vandentiekis

Inžinerinių įrenginių kompleksas vandeniui išgauti, gerinti ir tiekti vartotojams.

Vandenvietės mitybos sritis

Teritorija, iš kurios judančios požeminio vandens srauto dalelės pasiekia vandenvietę.

Vartotojo gamtinių dujų sistema

Vartotojo žemės sklype ar nekilnojamajame daikte įrengti vamzdynai ir įrenginiai gamtinėms dujoms iš magistralinio ar skirstomojo dujotiekio priimti ir saugiai panaudoti vartotojo reikmėms.

Daugiau