Žodynėlis

Karštas vanduo

Iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos temperatūros, vanduo.

Karšto vandens tiekėjas

Asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis.

Karšto vandens tiekimas

Centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji

Kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule, kuri taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į tiekiamos šilumos ir geriamojo vandens kainų pokytį.

Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji

Kintanti šilumos bazinės kainos dalis, išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos efektyvumo užduotis, nustatytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.

Daugiau