Žodynėlis

Jungiamasis gamtinių dujų vamzdynas

Valstybių narių sienas kertantis ar tarp valstybių narių nutiestas gamtinių dujų perdavimo vamzdynas, kurio paskirtis – sujungti tų valstybių narių nacionalines gamtinių dujų perdavimo sistemas.

Jungiamoji linija

Elektros energetikos sistemas jungiantys elektros įrenginiai.

Jungtinė gamtinių dujų sistema

Keletas viena su kita sujungtų gamtinių dujų sistemų, neįskaitant vartotojų sistemų.

Jungtinė sistema

Kelios elektros energijos perdavimo ir skirstymo sistemos, sujungtos viena ar daugiau jungiamųjų linijų.