Ar ūkininkas, kuris elektros energiją ketina vartoti savo šeimos poreikiams, gali būti laikomas buitiniu vartotoju?

2017 03 14

Priskyrimas tam tikrai vartotojų grupei priklauso nuo to, kokiai paskirčiai planuojama vartoti elektros energiją. Tuo atveju, jei ūkininkas numato elektros energiją pirkti asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine, komercine ar profesine veikla, ir jo pastatas, kuriame planuojama vartoti elektros energiją, yra atitinkamos paskirties, ūkininkas būtų priskirtas buitiniams vartotojams.

Prijungiant buitinio vartotojo įrenginius prie skirstomųjų tinklų, vartotojas turės apmokėti 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant vartotoją, arba mokėti pagal šį dydį apskaičiuotą ir Komisijos patvirtintą įkainį. Buitiniam vartotojui per 12 mėn. nuo elektros įrenginių prijungimo momento pradėjus elektros energiją naudoti komercinės ar profesinės veiklos reikmėms tenkinti, vartotojas nebelaikomas buitiniu ir, gavęs skirstomųjų tinklų operatoriaus reikalavimą, privalo sumokėti skirtumą tarp buitiniam ir nebuitiniam vartotojui apskaičiuotos prijungimo įmokos.

    Naujienlaiškio prenumerata