Ar gamtinių dujų mokėjimai gali būti pasibaigus metams perskaičiuojami?

2017 02 28

Dujų kainos vartotojui nustatomos per kalendoriniais metais vartotojo suvartotą dujų kiekį, neatsižvelgiant į dujų vartojimo pradžią ir pabaigą. Jeigu Vartotojas suvartoja didesnį ar mažesnį dujų kiekį, nei buvo numatęs, ir dėl to turi būti perkeltas kitai vartotojų grupei (pogrupiui), tai, pasibaigus metams, mokėjimai už dujas perskaičiuojami pagal šiai vartotojų grupei (pogrupiui) nustatytas dujų kainas.

Buitiniai gamtinių dujų vartotojai pagal metinį suvartojamų gamtinių dujų kiekį skirstomi į šiuos pogrupius:

I pogrupis - suvartojančius iki 500 m3 per metus (Q ≤ 500 m³) (vartotojai, kurie vartoja dujas maistui ruošti ir (ar) vandeniui šildyti);
II pogrupis - nuo 500 m3 iki 20000 m3 (500 m³ < Q ≤ 20 000 m³) per metus (vartotojai, kurie vartoja dujas patalpoms šildyti ir kitoms reikmėms);
III pogrupis - suvartojančius daugiau kaip 20000 m3 (Q > 20 000 m³) per metus.

Taigi, tuo atveju, jei, pavyzdžiui, Jūs mokėsite kaip II pogrupio vartotojas, bet nesunaudosite 500 m3, pasibaigus metams dujų įmonė, atsižvelgdama į faktiškai suvartotą kiekį, perskaičiuos tarifus už praėjusius metus ir pateiks perskaičiavimą. 

Daugiau apie gamtinių dujų tarifus skaitykite čia.

    Naujienlaiškio prenumerata