Vartotojas klausia

2017 03 21

Kodėl turiu mokėti karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį?

Vartotojai už suvartotą karštą vandenį atsiskaito pagal butuose įrengtus karšto vandens apskaitos prietaisus. Karšto vandens apskaitos...
Plačiau
2017 03 14

Ar ūkininkas, kuris elektros energiją ketina vartoti savo šeimos poreikiams, gali būti laikomas buitiniu vartotoju?

Priskyrimas tam tikrai vartotojų grupei priklauso nuo to, kokiai paskirčiai planuojama vartoti elektros energiją. Tuo atveju, jei ūkininkas numato...
Plačiau
2017 03 07

Kokius dokumentus vartotojas turi pateikti kreipdamasis į Komisiją?

Jeigu Jūs manote, kad yra pažeistos Jūsų teisės ar teisėti interesai ir Jūsų netenkina skundžiamos įmonės atsakymas – turite teisę kreiptis į...
Plačiau