Vartojimo ginčai

Vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika

ŠILUMOS SEKTORIUS 

​2020-08-10 ​VERT: vartotojas, kaip pastato bendraturtis, turi apmokėti jam tenkančią šilumos pastato bendrosioms reikmėms dalį
2020-07-29 Sąskaita už karštą vandenį: kodėl mokame ne tik už suvartotus kubinius metrus
2020-07-07 VERT: keičiant šildymo būdą iš centralizuoto į dujinį, būtina turėti statybos užbaigimo aktą
2020-06-11 Atsijungimas nuo centralizuoto šildymo sistemos: ką privalo žinoti vartotojas?
2020-05-18 Atsiskaitymas už karštą vandenį: ką reikia žinoti vartotojams, kai duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu?
2020-05-13 Kokiais atvejais mokėjimai už karštą vandenį skaičiuojami pagal normatyvus?
2020-04-20 VERT: AB „Kauno energija" privalo užtikrinti gyventojų aprūpinimą karštu vandeniu
2020-03-04 VERT: kas atsakingas, kad šilumos tiekėjas turėtų teisingus duomenis apie šildomą pastatą?
2020-01-21 Permoka už karštą vandenį: kokiais atvejais ji turi būti grąžinta vartotojui?
2020-01-21 Informacija vartotojams, nusprendusiems apsirūpinti karštu vandeniu iš alternatyvių šaltinių
2020-01-09 Kodėl privaloma mokėti už bendrųjų patalpų šildymą?
2019-12-09 Kodėl sąskait​ose už šilumą atskirai nurodoma mokėtina suma už pastato bendrosioms reikmėms suvartotą šilumos kiekį?
2019-09-23 Kada vartotojas gali nesutikti apmokėti už apskaitytą karšto vandens kiekį?
2019-08-09 Vartotojas turi apmokėti už faktiškai suvartotą šilumos kiekį
2019-05-22 Atsijungimas su centralizuoto šildymo sistemos: iki kada išliekama pastato šildymo sistemos tiekiamos šilumos vartotoju?
2019-04-02 Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis: ką reikia žinoti vartotojui?
2019-03-28 Kokiais atvejais šilumos tiekėjas gali pakeisti šilumos paskirstymo metodą?
2019-03-04 Kokiais atvejais šilumos tiekėjas gali perskaičiuoti bute suvartotą šilumos kiekį?
2019-02-11 Šilumos tiekėjas atsakingas už teisingą šilumos paskirstymą ir mokesčių priskyrimą
2019-02-07 Vartotojas turi sudaryti sąlygas įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus
2019-01-22 Ką reikia žinoti apie įsiskolinimus už šilumos energiją ir karštą vandenį, paveldėjus nekilnojamąjį turtą?
2019-01-22 Vartotojai turi užtikrinti galimybę įrengti apskaitos prietaisus
2018-12-03 Šilumos tiekėjas įpareigotas daugiabučio namo gyventojams iš naujo paskirstyti ankstesniu laikotarpiu suvartotą šilumos energiją
2018-10-08 Šiluma bendrosioms reikmėms: kodėl už ją privalo mokėti visi namo gyventojai?
2018-09-17 Kas atsakingas, kad šilumos tiekėjas turėtų teisingus duomenis apie naudingąjį buto plotą?
2018-09-03 Ką daryti, jei manote, kad šilumos tiekėjas netinkamai skirsto pastate suvartojamą šilumą?
2018-05-25 Nuo ko priklauso butams priskiriamas apmokėti šilumos kiekis?
2018-05-25 Ar šilumos tiekėjas gali atsisakyti sudaryti sutartį su buto nuomininku?
2018-05-14 Kodėl gyventojai turi mokėti už bendrųjų patalpų šildymą?
2018-03-19 Ar reikia mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, jei butas yra atjungtas nuo centralizuoto šildymo sistemos?
2018-02-06 Informacija vartotojams: kas nustato karšto vandens suvartojimo normatyvo dydį?
2018-01-23 Nuo ko priklauso gyventojams taikomas karšto vandens suvartojimo normatyvas?
2018-01-15 Karšto vandens suvartojimas pagal normatyvus: ką turi žinoti vartotojas?

 

ELEKTROS SEKTORIUS

2020-11-24
ESO įpareigota iš naujo apskaičiuoti prijungimo įmoką vartotojui
2020-11-16
Gaminančio vartotojo elektros kiekio apskaita pradedama tik sudarius sutartį su operatoriumi bei įrengus skaitiklį
 2020-11-09
VERT: ESO nepagrįstai vartotojui priskyrė apmokėti už elektros tinklų vystymą
2020-10-19
VERT: UAB „Ignitis“ bei AB „ESO“ vartotojui pagrįstai apskaičiavo mokėtiną sumą už suvartotą, tačiau neapskaitytą elektros energiją
2020-10-19
VERT: ESO elektros įrenginių prijungimo įmoką vartotojui apskaičiavo pagrįstai
2020-10-05
Vartotojo pareiga – apmokėti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį
​2020-09-14 ​Įsigijus naują būstą, jo savininkas privalo atsiskaityti už suvartotą elektros energijos kiekį
​2020-09-01 ​VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ perskaičiuoti prijungimo įmoką vartotojui
​2020-08-18 ​Kokiais atvejais pagrįstai gali keistis preliminari prijungimo prie elektros tinklų įmoka?
​2020-08-18 Vartotojo pareiga – atsiskaityti už suvartotą elektros energiją
​2020-08-17 Kokiais atvejais elektros energijos tiekimas gali būti atnaujintas, o kada reikia kreiptis dėl elektros įrenginių prijungimo?
​2020-08-10 ​Ką reikia žinoti, jei vieną mėnesį neapmokama sąskaita už elektros energiją?
2020-06-22 VERT: už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą vartotojui turės būti sumokėti delspinigiai  
2020-06-22 VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius" kuo greičiau prijungti vartotojo įrenginius prie elektros tinklų  
2020-06-09 Kodėl sutartyje su vartotoju nurodoma preliminari elektros įrenginių perkėlimo kaina?  
2020-05-22 VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą dėl skolos už elektros energiją  
2020-04-28 Ką turi žinoti vartotojas, jei ženkliai išaugo prijungimo prie elektros tinklo įmoka?
2020-03-04 VERT: į prijungimo įmoką vartotojams negali būti įskaičiuojami tinklo vystymo darbai  
2020-03-04 VERT primena, kaip vartotojams kompensuojama už savo lėšomis atliktus projektavimo darbus  
2020-01-31 Kada operatorius gali atsisakyti atnaujinti elektros energijos tiekimą?  
2019-12-20 AB „Energijos skirstymo operatorius" – įpareigojimas perskaičiuoti vartotojo prijungimo įmoką
2019-11-04 AB „Energijos skirstymo operatorius" – įpareigojimas prijungti vartotojo elektros įrenginius, padidinant leistinąją naudoti galią ​
2019-09-23 Kaip skirstoma elektros energija bendrosioms reikmėms, nesant pastato administratoriaus? ​
2019-09-23 Ar gali būti skaičiuojami mokėjimai už elektros energiją iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo?
2019-06-13 Kaip grąžinama permoka už elektros energiją, jei atsiskaitoma pagal vidutinį suvartojimą?
2019-05-31 Vartotojas turi atidžiai deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį ​
2019-05-22 Kokiais atvejais reikia mokėti už leistinąją naudoti galią, jei objekte nevartojama elektros energija? ​
2019-05-22 UAB „Lietuvos energijos tiekimas" įpareigota perskaičiuoti vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį
2019-04-29 Vartotojo pareiga – laiku deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį ​
2019-01-29 Elektros įrenginių perkėlimas: kada už tai moka vartotojas, kada – įmonė? ​
2019-01-29 Vartotojų pareiga – reguliariai deklaruoti ir apmokėti už suvartotą elektros energiją ​
2018-09-17 Skola už elektros energiją: kada ją teks apmokėti už ankstesnį buto savininką? ​
2018-09-07 Elektros energijos suvartojimas: kada vartotojas turi deklaruoti rodmenis? ​
2018-06-26 Kodėl reikia mokėti už leistinąją naudoti galią, jei objekte nevartojama elektros energija? ​
2018-04-23 Atsiskaitymas už elektros energiją: kokiais atvejais privaloma apmokėti nepriemoką? ​
2018-04-03 Atsiskaitymas už suvartotą elektros energiją: kokias pareigas turi vartotojas? ​
2018-03-12 Kada vartotojo reikalavimas perskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį – pagrįstas? ​
2018-02-06

Būtina atidžiai deklaruoti elektros energijos skaitiklio rodmenis ​

DUJŲ SEKTORIUS

2021-02-25
Kokiais atvejais vartotojas, nutraukdamas sutartį, privalo atlyginti nuostolius ESO?
2021-02-25
Prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos taikomi tuo metu galiojantys įkainiai
2020-11-03
AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagrįstai vienašališkai nutraukė objekto dujofikavimo paslaugos sutartį su vartotoju
2020-10-21 AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas kompensuoti vartotojų patirtas teisines išlaidas
​2020-09-03 ​Kokiais atvejais skirstomųjų tinklų operatorius gali vienašališkai nutraukti dujofikavimo sutartį?
​2020-03-04 ​VERT įpareigojo UAB „Ignitis" perskaičiuoti vartotojo suvartotą gamtinių dujų kiekį
2019-06-13 Prijungimo prie gamtinių dujų sistemos sutarties nutraukimas: kada vartotojas neprivalo atlyginti operatoriaus patirtų išlaidų?
2018-06-26 Įpareigojimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas" panaikinti skolą vartotojui
2018-03-26 UAB „Varėnos dujos" įpareigota nutraukti sutartį su vartotoju

VANDENS SEKTORIUS ​

2018-03-26 Geriamojo vandens kaina: kodėl ji skiriasi butų ir individualių namų gyventojams?