Karšto vandens tiekimo sistemos butuose tipai

Visuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kuriems karštas vanduo tiekiamas centralizuotai, sumontuota ir naudojama viena iš žemiau nurodytų 4 karšto vandens tiekimo schemų, tačiau dažniausia (tipinė) karšto vandens schema yra cirkuliacinė linija su vonios šildytuvu („gyvatuku“):