Suderintas gyventojų pakoreguotas individualus šilumos paskirstymo metodas

2017 09 22

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), įvertinusi, ar Vilniaus miesto daugiabučio namo gyventojų pakoreguotas individualus šilumos paskirstymo metodas Nr. 14V (jis taikomas nuo 2011 m. ir keičiamas name įrengus naują šilumos apskaitą ir kt.) atitinka pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, nepažeidžia kitų vartotojų interesų bei neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, priėmė sprendimą jį derinti.

Kokiais atvejais pasirenkamas ir taikomas individualus šilumos paskirstymo metodas?

Pastate per mėnesį suvartotas bei įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu užfiksuotas šilumos kiekis paskirstomas kiekvienam pastato gyventojui pagal Komisijos rekomenduojamus arba su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus.

Komisija yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų, skirtų pastatams su tipinėmis šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemoms. Ar Jūsų pastate įrengta tipinė šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema, jus galite nustatyti pagal Komisijos rekomenduojamuose metoduose pateiktus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų požymius.

Jeigu šilumos tiekimo sistema pastate yra netipinė ir netinka nė vienas iš Komisijos rekomenduojamų metodų, vartotojai turi teisę parengti individualų savo namo šildymo sistemos ypatumus atitinkantį metodą ir teikti jį derinti Komisijai.

Detalesnę informaciją apie šilumos paskirstymo metodų rengimą Jūs rasite Komisijos patvirtintose Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisyklėse.

    Naujienlaiškio prenumerata