Įsigijote butą (namą) ir po kurio laiko paaiškėjo, kad buvęs savininkas nemokėjo už suvartotas dujas arba netinkamai deklaravo suvartotą dujų kiekį. Ką daryti, kad taip neatsitiktų?

2018 04 11

Savininkas, perleidęs butą (namą), kuriame vartojamos dujos, kito asmens nuosavybėn, privalo:

  1. pranešti dujų įmonei paskutinę dujų pirkimo-pardavimo sutarties dieną buvusius dujų skaitiklio rodmenis;
  2. atsiskaityti su tiekimo įmone už patiektas dujas;
  3. nutraukti sudarytą dujų pirkimo-pardavimo sutartį.

Jei perleidęs butą (namą)) asmuo vengia ar dėl kitų priežasčių nenutraukia su tiekimo įmone dujų pirkimo-pardavimo sutarties, ji gali būti nutraukta naujojo savininko prašymu.

Bet kuriuo atveju atsakomybė apmokėti už dujų vartojimą ir dujų įmonių paslaugas) tenka buto (namo) savininkui.

    Naujienlaiškio prenumerata