Elektros energijos gamyba

Elektros energija gaminama šiluminėse elektrinėse deginant gamtines dujas, biokurą, komunalines ar pramoninės atliekas ir elektrinėse, naudojančiose atsinaujinančius energijos išteklius (daugiau apie tai skaitykite čia).  Šiuo metu daugiausia elektros energijos pagaminama Kruonio hidroakumuliacinėje elektrineje ir vėjo jėgainėse. Didžiausia Lietuvoje elektros energijos gamintoja yra Lietuvos elektrinė Elektrėnuose. Ši šiluminė elektrinė yra valdoma AB Ignitis gamyba.

Įmonės, gaminančios elektros energiją, privalo turėti leidimus. Jeigu Jūs numatote gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas.

Bendrovė valdo Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno A. Brazausko hidroelektrinę. Pastaroji elektrinė yra didžiausia atsinaujinančius išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje (daugiau apie tai skaitykite čia). Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė išlygina elektros energijos vartojimo ir gamybos netolygumus, taip gerina elektros energijos kokybę, tiekia elektrą atsiradus įvairiems sutrikimams (avarijoms) energetinėje sistemoje (daugiau apie tai skaitykite čia).