Kokios vartotojams taikomos prijungimo prie tinklų nuolaidos?

Jeigu Jūs esate buitinis ar socialiai pažeidžiamas vartotojas, mokėsite 20 proc. Tarybos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio, o jeigu pageidausite organizuoti prijungimo prie tinklų projektavimo darbus (t. y. rengti projektą) savo lėšomis, skirstomojo tinklo operatorius kompensuos patirtas projektavimo išlaidas pagal Tarybos nustatytą maksimalią kompensuojamą projektavimo kainą.

 Pateikiame pavyzdį:

Jei Tarybos nustatytas 1 kW įkainis, kuris atitinka 100 proc., yra 20,87 Eur be PVM, tai buitiniams ir socialiai pažeidžiamiems vartotojams Taryba apskaičiuos ir patvirtins įkainį, kuris yra lygus 20 proc. nuo pilno įkainio, t. y. 4,17 Eur be PVM. 

Jei Tarybos nustatytas projekto parengimo įkainis, kuris atitinka 100 proc., yra 742,76 Eur be PVM, o buitinis ar socialiai pažeidžiamas vartotojas nusprendžia pats rengti projektą, maksimali kompensuojama projektavimo kaina tokiam vartotojui sudarys 594,21 Eur be PVM.