Kokios išskiriamos vartotojų grupės?

Vartotojų grupės išskiriamos pagal 2 pagrindinius kriterijus:

Prijungimo prie elektros tinklų įkainiai yra diferencijuojami pagal vartotojų grupes, t. y. kiekvienai vartotojų grupei nustatomi skirtingi tiek 1 kW, tiek 1 m įkainiai. Šioms grupėms 2019 metams nustatytas bendras projektavimo įkainis ir maksimali kompensuotina projektavimo kaina.