Kaip operatorius apskaičiuoja prijungimo kainą?

Elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką) prijungiantis operatorius apskaičiuoja vadovaudamasis Tarybos nustatytais prijungimo įkainiais ir formule: