Elektros kaina

Elektros energijos tarifai klientams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų (Eur su PVM):

 
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

  

Elektros energijos tarifai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų (Eur su PVM):