Gamtinių dujų tiekimas

Gamtinių dujų (toliau dujų) tiekimu gali užsiimti  tiekimo licencijas turinčios įmonės, importuojančios dujas ar jas perkančios dujų tiekimo rinkoje ar  dujų biržoje ir jas parduodančios vartotojams. Tiekimo įmonė yra atsakinga už kokybės reikalavimus atitinkančių dujų tiekimą ir  dujų tiekimo reguliarumą. Kai dujų tiekimas sutrinka (padėtis, kai Lietuvos Respublika netenka daugiau kaip 20 procentų tiekiamų dujų ir nėra priemonių šiam kiekiui atkurti) ar nutraukiamas, vartotojams dujų tiekimas nutraukiamas pamažu, o buitiniams vartotojams dujų tiekimas nutraukiamas paskiausiai. Dujų tiekimą dvišalių sutarčių pagrindu šiuo metu vykdo šios įmonės.