Gamtinių dujų skirstymo sistema

Dujos Lietuvoje transportuojamos perdavimo ir skirstymo sistemomis. Dujų perdavimo dujotiekiuose esantis dujų slėgis dujų kompresorių stotyse yra pakeliamas, o dujų skirstymo stotyse dujų slėgis sumažinamas. Už šių stočių prasideda skirstomųjų dujotiekių operatoriaus veikla. Tam, kad kiekvieną iš mūsų pasiektų dujos skirstomaisiais dujotiekiais, dujų slėgio reguliavimo įrenginiai dar labiau sumažina dujų slėgį.

Dujų skirstymo sistemą sudaro:

  • žemo slėgio vamzdynai gamtinėms dujoms iš magistralinio dujotiekio dujų skirstymo stočių pristatyti iki dujų vartotojo sistemų;
  • statiniai, įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

Skirstymo sistemos naudotojais gali būti tiek paprasti vartotojai, tiek dujų tiekimo įmonės, tiek ir prie skirstymo sistemos prijungtos kitos skirstymo įmonės. Už dujų skirstymo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, plėtrą konkrečioje teritorijoje, sujungimą su kitomis sistemomis, taip pat už ilgalaikio sistemos pajėgumo užtikrinimą atsakingas dujų skirstymo operatorius.

Skirstymo sistemoje gamtinės dujos yra odoruojamos, nes jos ir metanas savaime yra bekvapės dujos, todėl prieš paduodant jas gyventojams gamtinėms dujoms suteikiamas kvapas, pagrinde merkaptanais: cheminėmis medžiagomis į kurių sudėtį įeina siera.

Gamtinių dujų skirstymo veiklą vykdo 5 operatoriai:

  • AB „Energijos skirstymo operatorius“

  • UAB „Fortum Heat Lietuva“

  • UAB „Intergas“

  • AB „Achema“

  • AB Agrofirma „Josvainiai“

Jeigu dujų tiekimo įmonės veikla yra sustabdoma, skirstymo sistemos operatorius privalo užtikrinti garantinį tiekimą vartotojams, esantiems jam išduotoje skirstymo licencijoje nustatytoje teritorijoje,   

Dujų skirstymo paslaugos kainas reguliuoja Taryba, nustatydama šių paslaugų kainų viršutines ribas. Dujų skirstymo paslaugos kainas ir tarifus nustato operatorius, o Taryba, patikrinusi jų atitikimą galiojantiems teisės aktams, jas skelbia savo svetainėje.

Dujų skirstymo veikla yra licencijuojama veikla.