Iš ko susideda dujų rinkos kaina?

Kiekvieną mėnesį mokėdami už gamtine dujas (toliau – dujas) arba sulaukę naujienų apie dujų kainos pokyčius dažnai nesusimąstome apie tai, už ką iš tiesų mes mokame, iš ko susideda dujų kaina ir kaip, kokiu būdu ji yra nustatoma. Norėdami geriau suprasti, už ką mokame, panagrinėkime detaliau, iš ko susideda dujų kaina.

Dujų kainą sudaro šios dalys:

  • tiekimas (importas),
  • transportavimas,
  • saugumo dedamoji,
  • mokesčiai ir akcizas.

Didžiausią  dujų kainos dalį sudaro dujų tiekimo dalis, į ją įskaičiuojama įsigijimo (importo) kaina ir tiekėjo veiklos sąnaudos. 2011 m. Gamtinių dujų įstatyme buvo numatytas visiškas dujų  perdavimo  veiklos  ir kontrolės  atskyrimas  nuo  dujų  tiekimo  ir gavybos veiklų,  siekiant  išvengti  galimo  interesų  konflikto. Taigi dujų importo kaina ir tiekimo (dujų pardavimas vartotojams) paslaugos nėra reguliuojamos Tarybos ir veikia konkurencijos sąlygomis. 

Dujų transportavimo kainą sudaro dujų perdavimo paslaugos ir  dujų skirstymo paslaugos. Kiekvienais metais Taryba transportavimo paslaugos kainą patvirtina ir skelbia savo svetainėje, t. y. Taryba nustato tokių kainų viršutines ribas, o konkrečią kainą, neviršijančią Tarybos nustatytosios, pats paslaugos teikėjas.

Dujų skirstymo kainos diferencijuojamos į septynias kainų grupes. Priklausomai nuo vartotojui ar objektui per metus skirstomo dujų kiekio, jis priskiriamas tam tikrai kainų grupei. Skirtingiems dujų skirstymo kainų pokyčiams grupėse įtakos turi skirstomų dujų kiekio, vartotojų skaičiaus ir kitų parametrų pasikeitimai.

Skaičiuojant dujų transportavimo kainų viršutines ribas, į skaičiavimus įtraukiamos būtinosios dujų įmonės sąnaudos, kurios susidaro vykdant pagrindinę ūkinę-finansinę veiklą ir investicijų programas.

2014 m. Lietuvoje įgyvendintas SGD terminalo projektas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą SGD terminalo darbą, į dujų kainą yra įtrauktos būtinosios SGD terminalo eksploatavimo sąnaudos (t. y. nusidėvėjimo, remonto, techninės priežiūros, mokesčių, administracinės, rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, plaukiojančios SGD saugyklos nuoma ir t. t.), paskirtojo tiekėjo ir apskaitos administravimo sąnaudos. Šios sąnaudos Tarybos nustatyta tvarka įtrauktos kaip papildoma kainos dedamoji (saugumo dedamoji) prie dujų perdavimo kainos. SGD terminalo saugumo dedamoji  gali būti koreguojama ne dažniau kaip kartą per metus.