Už ką yra taikoma elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kaina?

Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kaina taikoma tik už iš elektros tinklų atgautą elektros energijos kiekį.