Uždegta žalia šviesa išmaniajai apskaitai

2019 09 20

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išsamiai įvertinusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimo Lietuvoje 2020–2023 m. projektą, priėmė sprendimą jį derinti.

Sumažinta projekto vertė

Tarybos suderinta bendra projekto vertė yra 147 mln. Eur – nuo pateikto derinti pirminio projekto jo vertė sumažėjo 79 mln. Eur, kadangi  analizuojant tiek ekonominius, tiek projekto įgyvendinimo laiko apimties parametrus, buvo nuspręsta atsisakyti investicijų į išmaniuosius skaitiklius dujų sektoriuje. Nuspręsta apsiriboti elektros sektoriumi ir išmaniuosius skaitiklius diegti 100 proc. komerciniams vartotojams ir 54 proc. buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 1000 kWh/ metus.

Nauda vartotojams

Išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimo projekto įtaka reguliuojamai elektros energijos skirstymo paslaugos kainai vidutiniškai sudarys 0,05 ct/kWh (2 proc.). Elektros energijos skirstymo paslauga sudaro apie 30 proc. elektros energijos tarifo dedamųjų buitiniams vartotojams, o įdiegus išmaniąją apskaitą, remiantis Europos šalių patirtimi, elektros energijos suvartojimas vidutiniškai mažėja iki 6 proc., todėl galutinė sąskaita vartotojams už elektros energiją turėtų mažėti.

Kas svarbu, įdiegus išmaniąją apskaitą, vartotojai galės rinktis lankstesnius atsiskaitymo už elektros energiją planus pagal mėnesio suvartojimą, palyginti suvartojimą su panašiais vartotojais, gaus detalius duomenis apie suvartojimą ir galės priimti sprendimus dėl taupymo (keisti vartojimo įpročius), nereiks nurašyti ir deklaruoti rodmenų, nutrūkus tiekimui jis galės bus atnaujintas per trumpesnį laiką (bus sudarytos galimybės bendrovei atlikti efektyvesnę tinklo kokybinių parametrų stebėseną).

Prisidės liberalizuojant rinką

Išmanioji apskaita taip pat prisidės liberalizuojant rinką: tiksli informacija apie elektros apskaitą sudarys sąlygas palengvinti ar netgi automatizuoti elektros energijos tiekėjo keitimo procesą, elektros energijos tiekėjai, naudodamiesi išmaniaisiais skaitikliais, galės lengviau gauti informaciją apie vartotojų energijos vartojimo įpročius ir, atsižvelgdami į juos, palankesnėmis bei priimtinesnėmis sąlygomis pasiūlyti sutartis.

Diegimo etapai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ išmaniuosius elektros energijos apskaitos prietaisus pradės diegti 2020-aisiais – pagrindinis diegimo etapas numatytas 2020–2023 m.

    Naujienlaiškio prenumerata