Suvienijamos kompetencijos sprendžiant energetikos srities klausimus

2018 01 03

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama užtikrinti aktyvų ir abipusiai naudingą abiejų institucijų bendradarbiavimą.

Institucijos, pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį, įsipareigojo padėti viena kitai nagrinėti energetikos srityje kylančius klausimus, užtikrinant ekonomiškai naudingiausių sprendimų priėmimą, vertinant energetikos įmonių atliekamas investicijas, taip pat teikti ekspertinę pagalbą atliekant energetikos įmonių veiklos patikrinimus, keistis informacija techniniais klausimais dėl Europos Sąjungos tinklų kodeksų įgyvendinimo ir kt.

Dar vienas svarbus bendradarbiavimo aspektas – efektyvesnis ir greitesnis vartotojų bei ūkio subjektų ginčų su energetikos įmonėmis nagrinėjimas: ekspertų išvada dažnai yra pagrindas, leidžiantis priimti pagrįstą sprendimą ir apginti teisėtus interesus.

Daugiau apie tai skaitykite čia.

    Naujienlaiškio prenumerata