Suderintas individualus vartotojų parengtas šilumos paskirstymo metodas

2017 12 14

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, įvertinusi, ar Vilniaus miesto kelių daugiabučių namų (Kalvarijų g.) gyventojų parengtas individualus šilumos paskirstymo metodas Nr. 21V atitinka pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, nepažeidžia kitų vartotojų interesų bei neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, priėmė sprendimą jį derinti.

Komisijos suderintas metodas nustato šilumos paskirstymo tvarką trijuose tarpusavyje bendromis šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemomis sujungtuose daugiabučiuose namuose, iš kurių vienas neturi individualaus šilumos punkto. Todėl šiluma į šį daugiabutį tiekiama iš šilumos punkto, esančio kitame daugiabutyje, ir apskaitoma papildomu subskaitikliu šildymui. Karštas vanduo ir šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) taip pat tiekiama iš šilumos punkto kitame daugiabutyje ir apskaitoma papildomu subskaitikliu cirkuliacijai. Taip pat visuose trijuose daugiabučiuose namuose, kuriuose bus taikomas šis gyventojų parengtas ir Komisijos suderintas individualus šilumos paskirstymo metodas, yra butų, kuriuose prie karšto vandens tiekimo sistemos prijungta grindų šildymo sistema ir atitinkamai įrengti termostatiniai ventiliai su temperatūros ribojimo funkcija prie šildymo prietaisų.

Kokiais atvejais pasirenkamas ir taikomas individualus šilumos paskirstymo metodas?

Pastate per mėnesį suvartotas bei įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu užfiksuotas šilumos kiekis paskirstomas kiekvienam pastato gyventojui pagal Komisijos rekomenduojamus arba su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus.

Komisija yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų, skirtų pastatams su tipinėmis šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemoms. Ar Jūsų pastate įrengta tipinė šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema, jus galite nustatyti pagal Komisijos rekomenduojamuose metoduose pateiktus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų požymius.

Jeigu šilumos tiekimo sistema pastate yra netipinė ir netinka nė vienas iš Komisijos rekomenduojamų metodų, vartotojai turi teisę parengti individualų savo namo šildymo sistemos ypatumus atitinkantį metodą ir teikti jį derinti Komisijai.

Detalesnę informaciją apie šilumos paskirstymo metodų rengimą Jūs rasite Komisijos patvirtintose Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisyklėse.

    Naujienlaiškio prenumerata